Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:957 (2021-2022)
Innlevert: 19.01.2022
Sendt: 19.01.2022
Besvart: 27.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Spørsmål

Dag-Inge Ulstein (KrF): Var finansdepartementet kjent med at var risiko for at de ureturnerbare asylsøkerne som var skattytere uten medlemskap i folketrygden uriktig var blitt trukket for trygdeavgift i skatteoppgjørene, da beslutningen om å inndra skattekortene fra dem ble tatt omkring 2010?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det er bare personer som er medlemmer i folketrygden, som skal betale trygdeavgift. Personer uten lovlig opphold i Norge er ikke medlemmer i folketrygden og skal ikke betale trygdeavgift. For øvrig har personer uten oppholdstillatelse i Norge skatteplikt etter de alminnelige reglene.
Finansdepartementet er kjent med at enkelte personer som har jobbet i Norge etter endelig avslag på asylsøknaden, uriktig har blitt ilagt trygdeavgift. Årsaken er at Skatteetaten ut fra skattemeldingen ikke har hatt tilstrekkelige opplysninger til å frita dem for trygdeavgift.
Personer som jobber i Norge, er som utgangspunkt medlemmer i folketrygden. Skatteetaten legger dette til grunn ved skatteberegningen. Skattepliktige som ikke har rettigheter i folketrygden, og som dermed ikke skal betale trygdeavgift, må kreve fritak for trygdeavgift i skattemeldingen. Feilaktig ilagt og betalt trygdeavgift kan påklages til skatteklagenemnda og vil bli rettet.
At det uriktig er ilagt trygdeavgift i disse tilfellene, har ikke sammenheng med at rutinene for utstedelse av skattekort ble endret i 2011. Endringen innebar krav om identitets- og legitimasjonskontroll ved personlig oppmøte for å få utstedt skattekort.
Dersom skattepliktig ikke har skattekort, skal arbeidsgiver foreta et forskuddstrekk på 50 prosent. Det gjelder for alle arbeidsgivere og skattepliktige.
Uavhengig av hvilken sats som er trukket på forskuddsstadiet, vil eventuelt for mye innbetalt skatt og trygdeavgift bli tilbakebetalt ved skatteoppgjøret, forutsatt at skattepliktig gir alle relevante opplysninger ved innlevering av skattemeldingen.