Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1945 (2021-2022)
Innlevert: 28.04.2022
Sendt: 02.05.2022
Besvart: 09.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvor mange vernepliktige i førstegangstjeneste dimitteres årlig, og hvor mange av disse overføres deretter til mobiliseringsavdelinger, eksempelvis i Heimevernet eller andre avdelinger?

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: I 2021 dimitterte Forsvaret om lag 9150 vernepliktige soldater etter endt førstegangstjeneste. Rundt 8850 av disse er i dag styrkedisponert i en stilling i Forsvarets styrkestruktur.

Når en soldat i førstegangstjenesten dimitteres, forlater soldaten produksjonsstrukturen og blir styrkedisponert i en stilling i Forsvarets organisasjon. Personellet disponeres i samme stilling som de har avtjent sin førstegangstjeneste i. Deretter overføres personellet til en udisponert reserve som Forsvaret kan trekke på ved behov, med mindre de tilføres Heimevernet rett etter førstegangstjenesten. Etter behov og tildelte ressurser, blir om lag halvparten av alle soldater med fullført førstegangstjeneste disponert i Heimevernet.