Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:2133 (2021-2022)
Innlevert: 23.05.2022
Sendt: 23.05.2022
Besvart: 01.06.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Er fiskeri- og havministeren enig med finansministeren i at prosjektet Ocean Space Centre er "jålete og dekadent", og hva er det i så fall som gjør at prosjektet er/ikke er jålete og dekadent?

Begrunnelse

Finansminister Vedum uttaler til nrk.no i dag at "Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter". I nettsaken står følgende:

– Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter, seier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han kritiserer den tidligere regjeringen for å ha hatt en pengebruk ute av kontroll.

Han ramser opp en rekke statlige byggeprosjekter satt i gang av den forrige regjeringen, som den nåværende kutter kraftig ned på:

Kutter to bygg i det nye regjeringskvartalet
Utsetter byggingen av Ocean Space Center i Trondheim
Nedskalerer nytt campus for NTNU i Trondheim

Bjørnar Skjæran (A)

Svar

Bjørnar Skjæran: Finansministere Slagsvold Vedum har selv bekreftet i media at omtalen til nrk.no som stortingsrepresentant Bjørnstad henviser til, ikke innebefattet Ocean Space Centre.

I Hurdalserklæringen fremgår det at regjeringen vil satse på Ocean Space Centre. Senteret skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige og fremtidsrettede norske havromsnæringer. Jeg stiller meg bak målsetningene for senteret, som er å gjøre de norske havromsnæringene mer produktive gjennom kunnskaps- og teknologiutvikling, kunnskapsspredning, et verdensledende utdanningsmiljø og bidrag til omstilling av næringslivet.

Økte materialkostnader og derved usikkerhet rundt prosjektets økonomiske rammer har imidlertid gjort at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har foreslått å utsette prosjektet til senest 2025.