Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2358 (2021-2022)
Innlevert: 15.06.2022
Sendt: 16.06.2022
Besvart: 24.06.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Er norske myndigheter kjent med hvor Aleksej Navalnyj nå befinner seg, om han soner under forhold der han risikerer å utsettes for tortur, eller i verste fall risikerer å dø som følge av soningsforholdene?

Begrunnelse

14. juni ble det meldt i norske og internasjonale nyhetsmedier at Aleksej Navalnyj er flyttet fra straffekoloni nr. 2 like øst for Moskva, til et foreløpig ukjent sted for videre soning.
Navalnyj soner en dom på ni års fengsel. Bakgrunnen for flyttingen skal angivelig være at hans anke i slutten av mai ble avvist, og at dommen på ni års fengsel dermed blir stående.
Det er bredt anerkjent at dommen mot Navalnyj, og rettsprosessene han har måttet gjennomgå gjennom en årrekke, er politisk motiverte. Russiske myndigheter har i løpet av disse årene benyttet seg av et bredt spekter av illegitime virkemidler for å hindre Navalnyj i å stille til valg, inkludert arrestasjoner, fabrikkerte anklager og fengselsdommer uten et troverdig rettslig grunnlag. Det er foreløpig ikke bekreftet, men ulike åpne kilder melder at Navalnyj kan være flyttet til straffekoloni No. 6 (IK-6) i byen Melekhovo i Vladimir Oblast. Dette skal angivelig være en av Russlands verste fengselsanstalter, kjent for omfattende bruk av tortur. Flere fanger skal ha omkommet som følge av mishandling i dette fengselet de seneste årene.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norske myndigheter er kjent med at Aleksej Navalnyj skal ha blitt flyttet til straffekoloni IK-6 i byen Melekhovo i regionen Vladimir. Vi deler bekymringen for hans velferd under de nye soningsforholdene, og utenriksdepartementet og vår ambassade i Moskva følger utviklingen i saken tett.

Regjeringen vil fortsette å uttale seg om og ta opp brudd på menneskerettighetene i Russland i multilaterale organisasjoner og andre egnede fora. Norske myndigheter formidlet dyp bekymring over den nye fengselsdommen mot Aleksej Navalnyj og ba russiske myndigheter stoppe den politiske forfølgelsen av Navalnyj og alle andre dissidenter og opposisjonelle i eget norsk innlegg i OSSEs faste råd den 24. mars. Norge sluttet seg også til EUs politiske erklæring av 22. mars om dommen mot Aleksej Navalnyj. Erklæringen fordømmer dommen som politisk motivert, og den økte interne undertrykkingen i Russland etter invasjonen av Ukraina.

Menneskerettighetssituasjonen i Russland er kraftig forverret siden Russlands angrep på Ukraina, og myndighetenes forfølgelse og fengsling av opposisjonelle, meningsytrere og krigsmotstandere fortsetter for fullt. Putin-regimet har gått fra å være autoritært til å få stadig sterkere totalitære trekk. De siste frie mediene er stengt og enhver kritisk ytring kan medføre lang fengselsstraff. Norske myndigheter vil fortsette å støtte russisk uavhengig sivilsamfunn, MR-forsvarere og uavhengige medier, både de som fortsatt befinner seg i landet og de som er tvunget ut i eksil.