Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:2605 (2021-2022)
Innlevert: 09.08.2022
Sendt: 09.08.2022
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.08.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Da strømstøtteordningen sist ble behandlet i april ble det lagt til grunn en betraktelig lavere strømpris enn det som har vært tilfelle.
Med siste oppdaterte anslag for strømprisen i 2022 og 2023, hvor mye anslås det nå at den vedtatte strømstøtteordningen for husholdningene totalt vil koste i 2022 og 2023, og hvor mye mer anslås det at strømkundene samlet sett vil måtte betale i strømregning enn med prisanslagene som lå til grunn i april?

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: