Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2815 (2021-2022)
Innlevert: 01.09.2022
Sendt: 05.09.2022
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 12.09.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Har Norge ferdigforhandlet en frihandelsavtale med Kina?

Begrunnelse

Norge har lenge vært i forhandlinger om en frihandelsavtale med Kina. Det har vært svært lite informasjon tilgjengelig om status for arbeidet, herunder om norske krav og premisser. Samtidig har det vært mye oppmerksomhet og usikkerhet rundt forutsetningene for en eventuell frihandelsavtale, blant annet om konsekvensen av at Norge har skrevet en "normaliseringserklæring" med Kina som legger sterke føringer på hva Norge kan mene om forhold som Kina oppfatter som sine interesser.
Andre usikkerhetsmomenter er det faktum at det er dokumentert grove overgrep fra Kina mot uigurer, andre minoriteter og opposisjonelle, samt at Kina ikke tar avstand fra Russlands invasjon i Ukraina, men erklærer sterk generell støtte til Russlands ledelse. Jeg har merket meg at EU og har lagt sine forhandlinger om frihandelsavtale med Kina på is, og at andre land er meget restriktive med slike forhandlinger.
Det verserer ubekreftet informasjon om at det skal foreligge en ferdigforhandlet frihandelsavtale. Dersom en avtaletekst foreligger, er det av stor betydning for norsk offentlighet å få informasjon om og mulighet til å gjøre seg opp en mening om avtalens innhold.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Arbeidet med frihandelsavtalen startet allerede i 2008. Det har vært fremgang i forhandlingene de siste to årene, men en har ennå ikke ferdigstilt forhandlingene, da det gjenstår avklaringer på noen sentrale områder. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når et avtaleutkast eventuelt kan ferdigstilles. Vi er opptatt av å vurdere dette bredt og bruke den tiden vi trenger for å ivareta våre interesser. Russlands folkerettsstridige krig i Ukraina vil selvsagt kunne påvirke fremdriften i arbeidet og de generelle vurderingene vi gjør.