Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:412 (2022-2023)
Innlevert: 15.11.2022
Sendt: 16.11.2022
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Til behandling

Erlend Larsen (H)

Spørsmål

Erlend Larsen (H): Hva er utenriksministerens vurdering av risiko ved Yangos virksomhet i Norge er det en reell fare for at norske Yango-kunders persondata deles med russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester, og er det videre en fare for at Yangos virksomhet i Norge bidrar til å finansiere Russlands brutale og folkerettsstridige krigføring i Ukraina?

Begrunnelse

Sommeren 2021 lanserte selskapet Yango en såkalt «ride-hailing-tjeneste» i Norge, med andre ord en tjeneste der drosjekunder kan bestille turer og drosjesjåfører kan hente oppdrag via en applikasjon på telefonen. Yango har i dag en betydelig andel av drosjemarkedet i Oslo-regionen.
Yango eies av det russiske selskapet Yandex. Tidligere i år fremmet det russiske transportministeriet et lovforslag om å pålegge taxioperatører å gi russiske sikkerhetstjenester adgang til data om selskapenes passasjerer. Det må legges til grunn at dette også gjelder i Norge, og at det også gjelder selskapet Yango/Yandex. Russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester vil dermed kunne innhente norske passasjerers persondata, inkludert adresse, arbeidsplasser, konti og bevegelser, gjennom Yangos virksomhet i Norge. Dette vil kunne utgjøre en betydelig personlig risiko for enkeltpersoner i Norge av særlig interesse for russiske myndigheter, for eksempel personell tilknyttet Forsvaret, ansatte i bedrifter av særlig interesse for Russland, norske folkevalgte, eller russiske statsborgere i eksil.
Selskapet Yandex, som eier Yango, eies igjen av den russiske oligarken Arkady Volozh. Volozh står på EUs sanksjonsliste. Det gjør også forrige daglige leder/eier av Yandex, Tigran Khudaverdyan.
Gitt Yandex/Yangos eierstruktur er det en høyst reell fare for at inntjening fra Yangos virksomhet i Norge kan gi økonomisk utbytte for russiske oligarker.
Det er også kjent at russiske oligarker, slik den russiske samfunnseliten opererer, har gitt direkte bidrag til å finansiere den brutale og folkerettsstridige russiske krigføringen i Ukraina. Dette betyr at norske Yango-kunder i verste fall, uforvarende og mot sin egen vilje, bidrar til å finansiere Putins krigføring ved å kjøpe drosjetjenester av Yango.
Yangos virksomhet har den seneste tiden blitt forbudt i Estland, og tilsvarende for Yandex Go i Latvia.

Svar

Svaret er ennå ikke tilgjengelig