Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:471 (2022-2023)
Innlevert: 21.11.2022
Sendt: 22.11.2022
Besvart: 28.11.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Vil regjeringen fordømme Tyrkias folkerettsstridige angrep i Syria og Irak og ta opp saken i FNs sikkerhetsråd, og vil utenriksministeren under NATO-møtet i Romania 29. og 30 november kreve at Tyrkia avslutter krigføringen i Syria og Irak?

Begrunnelse

Natt til lørdag 19. november i år gikk NATO-landet Tyrkia til angrep på kurdiske områder i Syria og Irak. 40 mennesker er drept, deriblant flere sivile og en journalist. Det autoritære Erdogan-regimets angrepskrig er rettet mot kurdiske og andre demokratiske grupper som drev IS ut av store områder i Syria. Invasjonen som har ikke mandat fra FNs sikkerhetsråd, er et soleklart brudd på folkeretten; bidrar til mer etnisk rensing og styrker IS. Dessuten har Tyrkia koordinert invasjonen med det iranske regimet, som også angriper den kurdiske befolkningen både i Iran og Irak.
Stortingsflertallet har fastslått at Norges deltakelse i FNs sikkerhetsråd innebærer en forsterket forpliktelse til å fremme internasjonal fred og sikkerhet. Denne forpliktelsen ikke er åpenbart ikke forenelig med å tie når NATOs nest største hær brukes til å knuse våre kurdiske allierte som bidro til å nedkjempe IS. Likevel fastslo NTB 20. november at vestlige land ikke hadde reagert på Tyrkias angrep på kurdiske og syriske mål i Nord-Syria.
Norge har en plikt til å gjøre hva vi kan for å stanse den tyrkiske angrepskrigen før enda flere sivile blir drept og flere rammes av etnisk rensing. Dette kan Norge gjøre ved å ta opp saken i FNs sikkerhetsråd og på det kommende møtet for NATOs utenriksministere i Romania 29.-30. november. Å tie når Norges NATO-allierte bryter FN-paktens forbud mot angrepskrig, undergraver både folkeretten og Norges troverdighet som forsvarer av folkeretten.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen ser med uro på meldingene om tyrkiske luftangrep i Irak og Syria. Alle tap av sivile liv er dypt beklagelig. Vi anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov og registrerer at tyrkiske myndigheter ser luftangrepene i sammenheng med terrorangrepet i Istanbul 13. november. Regjeringen har fordømt terrorangrepet. Samtidig har Irak og Syria krav på respekt for landenes suverenitet og territorielle integritet. Vi er bekymret for at angrepene bidrar til å destabilisere regionen og svekke Anti-ISIL-koalisjonens innsats for å bekjempe ISIL.
Norge forventer at alle parter respekterer folkeretten og beskytter sivile. Vi oppfordrer til deeskalering.
Norge har vært og vil fortsette å være tydelige i FNs sikkerhetsråd på behovet for etterlevelse av FN-pakten og folkerettens regler om maktbruk. Vi har gjennomgående oppfordret til respekt for staters suverenitet og territorielle integritet.