Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:890 (2022-2023)
Innlevert: 05.01.2023
Sendt: 06.01.2023
Besvart: 12.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hva gjør regjeringen for å sikre at ulver ikke drives til Sverige, slik at de skytes der, i strid med tingrettens vedtak om stans av jakten i Norge?

Begrunnelse

27. desember stanset Oslo tingrett lisensfellingen av ulv i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det skjedde etter at organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr ba om midlertidig forføyning. Nytt rettsmøte i forbindelse med denne saken skjer trolig mandag 9. januar.
Jakten på svensk side startet imidlertid mandag 2. januar. Mer enn 180 norske jegere er med. Sverige bruker drivende hunder (som ikke er lov i Norge).

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Fra miljømyndighetenes side driver Statens naturoppsyn jevnlig oppsyn innenfor ulvesonen. Dette gjelder også de ulverevir i grenseområdet til Sverige som nå er aktuelle med tanke på pågående lisensjakt på svensk side av grensen. Jeg kan bekrefte at Statens naturoppsyn i den forbindelse også har fulgt opp konkrete tips om mulig jaging av ulv fra Norge til Sverige, og ved kontroll i felt kunnet avkrefte dette. Statens naturoppsyn har heller ikke gjennom ordinært oppsynsarbeid avdekket aktivitet som tilsier at dette har skjedd.