Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til næringsministeren

Dokument nr. 15:988 (2022-2023)
Innlevert: 13.01.2023
Sendt: 13.01.2023
Besvart: 19.01.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Spørsmål

Lan Marie Nguyen Berg (MDG): Hvor store utgifter knyttet til markedsføringskampanjer og sponsoravtaler har Equinor krevd fradrag for i skattemeldingen de siste årene?

Begrunnelse

I dag får oljeselskapene skrive av store utgifter gjennom petroleumsskatteregimet, dersom utgiftene har gått med til virksomhet som anses å fremme petroleumsvirksomheten. Dette inkluderer også omdømmebygging, markedsføring, informasjonsvirksomhet og medlemskap i interesseorganisasjoner, forutsatt at også disse utgiftene anses å fremme petroleumsvirksomheten.
Som det største oljeselskapet på norsk sokkel bruker Equinor kanskje mest penger av alle oljeselskapene på eksterne sponsor- og markedsføringskampanjer. Selskapet er synlig gjennom “Morgendagens helter”-programmer, kultursponsing og betalte annonser i en rekke medier. Sponsoravtaler for idrett og kultur beskrives av Equinor som en del av deres samfunnsoppdrag.
Når man leser beskrivelsen av hva “Morgendagens helter” er, er det vanskelig å skjønne at dette skal fremme petroleumsvirksomheten. Det fremstår merkelig at Equinor skal få skrive av utgifter til denne typen markedsføring og omdømmebygging. Spesielt når vi er inne i en avgjørende periode for å lykkes i kampen mot klimakrisa.
Verden skal gjennom en historisk rask omstilling fra fossilt til fornybart. Tempoet i den omstillingen vil svekkes av grønnvasking av oljeselskaper som sliter med omstillingen. En nylig rapport fra LO og NHO konkluderte med at oljeindustrien risikerer å sakke omstillingen, fordi den tiltrekker seg arbeidskraft som trengs for å lykkes med det grønne skiftet.
At oljeselskapene får skrive av utgifter til markedsføring favoriserer oljeselskapenes mulighet til å drive markedsføring, da de får skrive av langt mer av markedsføringsutgiftene på skatten enn andre næringer, som kun kan skrive av 22 prosent av disse utgiftene.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Selskapers skattemeldinger er ikke offentlige, mens fastsatt skatt publiseres per selskap. Jeg har ikke informasjon om hvor store utgifter til markedsføringskampanjer og sponsoravtaler Equinor har krevd fradrag for i skattemeldingen.
Det er styret og ledelsen i Equinor som er ansvarlig for selskapets operative virksomhet, inkludert å drive innenfor gjeldende lover og regler, jf. rolle- og ansvarsfordelingen i selskapslovgivningen.
Staten har i den nye eierskapsmeldingen skjerpet forventningene til klima og natur betydelig. Vi forventer at selskapene har mål og tiltak for å redusere direkte og indirekte utslipp i tråd med Parisavtalen. Denne forventningen gjelder også for Equinor og jeg har tillit til at selskapet følger opp forventningen.