Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2365 (2022-2023)
Innlevert: 26.05.2023
Sendt: 30.05.2023
Besvart: 06.06.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hva innebærer det at øvelse Gemini har redusert ambisjon i 2023, hvorfor reduseres ambisjonen for denne øvelsen når terrorfaren det siste året har vært definert fra høy til moderat av PST, og hva ville kostnaden være ved å gjennomføre øvelsen med normalt ambisjonsnivå?

Begrunnelse

Statsråden viser i sitt svar på spørsmål 552 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 19.5.2023, om omprioritering av 450 millioner kroner fra øvingsaktivitet i Forsvaret til tiltak i forbindelse med aktivering av Fase 1 i det operative planverket, til følgende:

"Konsekvenser i det korte perspektivet er redusert systemtrening på bataljons-, brigade- og hærnivå i Hæren, redusert samtrening mellom forsvarsgrenene, redusert systemtrening i FLO og en reduksjon i øving i felles operative arenaer. Følgende øvingsaktivitet har redusert ambisjon i 2023 som følge av omprioritering av midler til forsyningsberedskap:

• Øvelse Polaris Gram
• Øvelse Gemeni
• Øvingsaktivitet som gjelder fellesoperasjoner"

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Forsvaret har opplyst at øvelse Gemini i 2023 ble gjennomført som en «Table top exercise (TTX)», hvor beslutningstakere på operasjonelt og taktisk nivå i politiet og Forsvaret var samlet for å diskutere problemstillinger knyttet til håndtering av et terroranslag mot olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Tidligere år har øvelsen vært gjennomført med taktiske styrker som har øvet rundt og på en plattform. Endring av øvelsen i 2023 er gjort med bakgrunn i erfaringer fra fjorårets øvelse og med omprioriteringer av øvingsmidler. Forsvaret rapporterer at årets gjennomføring i form av TTX var meget vellykket, uavhengig av budsjettkutt. De oppsatte øvingsmålene ble nådd, og det ble gjort ytterligere erfaringer. Det vurderes derfor om også neste års øvelse skal gjennomføres som en TTX. Taktisk nivå i Forsvaret og politiet vil uansett fortsette å trene sammen flere ganger i året på taktikker og prosedyrer relatert til et slikt oppdrag.
Normalt budsjetteres det med om lag 8 millioner kroner til øvelse Gemini, i tillegg til midler som dekkes av politiet og deltagende avdelinger fra Forsvaret. Forsvaret opplyser at årets øvelse Gemini anslås å koste om lag 500 000 kroner.