Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:3176 (2022-2023)
Innlevert: 18.09.2023
Sendt: 18.09.2023
Besvart: 26.09.2023 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): I svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 3030 (2022-2023) viser statsråden til Storberget-utvalgets (2021) -og Velferdstjenesteutvalgets rapport (2020) som grunnlag for regjeringens barnehagepolitikk. De nyeste regnskapsdataene i disse rapportene er fra henholdsvis 2019 og 2018.
Vil statsråden sikre at nye regler baseres på oppdatert regnskapsdata og informasjon om situasjonen i sektoren?

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: I høst sender regjeringen etter planen forslag til nytt system for styring og regulering av private barnehager på offentlig høring. Rapportene fra Storberget-utvalget og Velferdstjenesteutvalget har dannet et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med høringsforslaget. Jeg mener vurderingene i disse rapportene står seg godt, selv om de bygger på et tallgrunnlag som er noen år gamle.
Samtidig har det vært svært viktig for regjeringen å sikre at lovforslaget speiler utviklingen i den private barnehagesektoren de siste årene. Forslaget som sendes på høring bygger derfor på et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag. I arbeidet med lovforslaget har departementet lagt til grunn den siste tilgjengelige statistikken og regnskapstall for de private barnehagene. Dette tallgrunnlaget er både benyttet i departementets egne utredninger og i rapporter og analyser departementet har innhentet i forbindelse med arbeidet. I tillegg til dette har vi fått mange viktige og nyttige innspill fra ulike aktører i sektoren, blant annet gjennom møter i Nasjonalt barnehageforum. Jeg mener derfor representanten kan føle seg trygg på at vi har et godt, grundig og oppdatert grunnlag for forslagene vi planlegger å sende på høring.