Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3215 (2022-2023)
Innlevert: 22.09.2023
Sendt: 22.09.2023
Besvart: 28.09.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hva gjør Samferdselsdepartementet for å sikre involvering av næringslivet og befolkningen i forbindelse med stengningen av Ring 1, og hvordan vektlegges nødvendigheten av å investere i byliv, kulturaktiviteter og annet for å motvirke de negative konsekvensene?

Begrunnelse

Deler av Ring 1 skal stenges i forbindelse med sikring av nytt regjeringskvartal, blant annet fordi Hammersborgtunnelen skal senkes ti meter lenger ned i bakken. Trafikken i Oslo sentrum må ned 30 prosent når veien stenger, og mye av trafikken som nå går på veien vil måtte kanaliseres inn på sideveiene. Dette vil få store konsekvenser for de som bor i områder, og for næringslivet.
Beboere og næringsaktører uttrykt frustrasjon over manglende planlegging og samarbeid med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i denne saken, og advarer mot både dramatiske konsekvenser for nabolaget og for tapt byliv.
Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, har startet en plan for trafikkavvikling, der næringsaktørene som rammes av stengningen er godt involvert og inkludert i planene. Statens vegvesen er byggherre for prosjektet, men berørte beboere og næringslivet opplever at det er vanskelig å komme i dialog med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Ring 1-prosjektet omfatter ombygging av Hammersborgtunnelen samt deler av Vaterlandstunnelen. Hovedformålet med prosjektet er å tilfredsstille sikkerhetskravene i nytt regjeringskvartal. Prosjektet finansieres over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett, og gjennomføres av Statens vegvesen i nært samarbeid med Statsbygg.
Statens vegvesen har tett dialog med interessenter og naboer til prosjektet for å gjøre de berørte kjent med gjeldende planer, samt fremdriften til prosjektet. Etaten opplyser at de har delt informasjon fortløpende, og vært så imøtekommende som mulig på hva som er kjent informasjon. Statens vegvesen har videre vært tydelige på at mer detaljert informasjon om valg av løsninger først vil bli avklart gjennom den såkalte samspillsfasen med den valgte entreprenøren. Statens vegvesen signerte kontrakt med Veidekke entreprenør AS 14. august i år. Planlegging/prosjektering av arbeidene startet umiddelbart etter dette. Statens vegvesen har opplyst at det er planlagt flere møter med interessenter og naboer utover høsten for å informere om det videre arbeidet og prosjektets planer under prosjektgjennomføringen.
Statens vegvesen er opptatt av å gjennomføre prosjektet på en mest mulig skånsom måte for innbyggerne og de næringsdrivende i området innenfor de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn for prosjektet.