Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:516 (2023-2024)
Innlevert: 23.11.2023
Sendt: 24.11.2023
Besvart: 05.12.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Det var en tydelig forutsetning for den såkalte lakseskatten, at de aktuelle havbrukskommunene skulle få en økt inntekt sammenlignet med tidligere inntekter fra Havbruksfondet ved innføringen av grunnrenteskatt på havbruk. 
Kan finansministeren vise, i tabellform, hva kommunene har fått i inntekter fra Havbruksfondet 2021-23, og departementets anslag på hva havbrukskommunene kan budsjettere med i 2024-budsjettet ut over det som allerede er lagt inn i rammetilskuddet for 2024?

Begrunnelse

Det har vært vanskelig for kommunene å se effekten av grunnrenteskatten i sine budsjetter for 2024. Dette bør avklares slik at havbrukskommunene kan legge inn korrekte tall i sine budsjetter før vedtak ute i kommunestyrene.
I spørretimen onsdag 15/11 svarte finansministeren til FrPs representant Stig Atle Abrahamsen at kommunene fikk om lag 3 milliarder som var knyttet til redusert barnehagesatser, dette har kommunen i all hovedsak god oversikt over. Det kommunene sliter med å finne spor av i statsbudsjett er de 2 milliardene finansministeren opplyste at ligger i overføringene til kommunene, og kan fritt disponeres.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum:

Svaret i pdf-format