Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:848 (2023-2024)
Innlevert: 05.01.2024
Sendt: 08.01.2024
Besvart: 15.01.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvilken faglig begrunnelse ligger til grunn for at én kreftdiagnose får medisinen dekket, mens en annen ikke, og vil statsråden ta initiativ til at personer med brystkreft også skal kunne få denne medisinen på blåresept?

Begrunnelse

I 2023 ble litt over 4200 kvinner rammet av brystkreft. Cirka 80 % av brystkreftsvulstene som oppdages er hormonfølsomme. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen stimulerer til vekst av brystkreftceller ved å binde seg til østrogenmottakere i brystkreftceller. Aromatasehemmere er en gruppe medikamenter som reduserer produksjon av østrogen. Nivået av østrogen blir dermed svært lavt og de hormonfølsomme brystkreftcellene får liten stimulering. Uten denne stimuleringen mister brystkreftcellene evnen til videre vekst og går til grunne. Denne type medikamentell behandling er svært viktig for mange brystkreftrammede.
Dessverre ser man at de mest vanlige aromatasehemmere øker risikoen for benskjørhet og benbrudd. Dette er en sammenheng som er godt dokumentert. Calcigran Forte gis derfor på resept av behandlende lege for å forhindre benskjørhet og potensielle benbrudd. Etter Blåreseptforskriften dekkes ikke «kalk og vitamin D ved forebygging av eller ved etablert osteoporose». Calcigran Forte kan imidlertid fås på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege til Helfo (jfr. Blåreseptforskriften § 3), men da må den aktuelle sykdommen stå på en bestemt liste som Helsedirektoratet har laget. Og der står ikke brystkreft oppført. Men har du derimot kreft i fordøyelseskanalen/-organ, kan du få Calcigran Forte på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Legemiddel med kalsium og vitamin D er indisert til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos voksne, samt tilleggsbehandling hos pasienter med etablert osteoporose. HELFO har langvarig praksis for ikke å innvilge individuell stønad til forebygging av eller behandling av etablert osteoporose med legemidler med kalsium og vitamin D. Dette følger av rundskriv til blåreseptforskriften § 5-14, og innebærer at det ikke ytes stønad etter blåreseptforskriften §§ 2 eller 3 til behandling med kalsium og/eller vitamin D i tilfeller hvor formålet med behandlingen er å forebygge eller behandle etablert osteoporose. Bestemmelsen gjelder uavhengig av årsaken til at behovet har oppstått, inkludert behandling med legemidler mot kreft, til tross for at flere legemidler kan gi økt risiko for osteoporose som bivirkning. Det foreligger flere trygderettskjennelser hvor praksisen hos HELFO stadfestes (e.g. TRR-2022-3362 og TRR-2023-8).
HELFO yter imidlertid stønad etter blåreseptforskriften § 3 til legemidler med kalsium og vitamin D ved visse underliggende sykdommer/tilstander som medfører fare for alvorlig kalsium- og/eller vitamin D-mangel. Dette gjelder kun tilfeller hvor formålet med behandlingen er forebygging av alvorlig mangelsykdom, eksempelvis tarmsykdommer som gir redusert opptak, kronisk nyresykdom, kronisk leverlidelse og kreft i fordøyelseskanalen/-organ, samt i forbindelse med fedmekirurgi. Årsaken til at pasienter med kreft i fordøyelseskanalen/-organ kan få stønad til behandling med legemidler med kalsium- og/eller vitamin D, eksempelvis Calcigran Forte, skyldes økt risiko for alvorlig kalsium- og/eller vitamin D-mangel og ikke forebygging eller behandling av osteoporose.
Dersom praksis om unntak fra stønad skal endres, kreves det iht. legemiddelforskriften § 14 3 at Direktoratet for medisinske produkter gjennomfører en metodevurdering for å vurdere om kriteriene for stønad er oppfylt.