Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2023-2024)
Innlevert: 07.02.2024
Sendt: 08.02.2024
Besvart: 15.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Hva er status for refusjon av gebyrer for søknader om arbeidstillatelse til sesongarbeidere som ikke fikk reise til Norge på grunn av innreiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien?

Begrunnelse

Sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS må betale et søknadsgebyr på 6 300 kr for oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Under koronapandemien fikk flere beskjed om at dette gebyret ville bli refundert om innreiserestriksjonene forhindret dem fra å komme og jobbe i Norge. En rekke bønder forteller at flere av deres sesongarbeidere ikke har fått refundert pengene, og mange av disse nå opplever en vanskelig økonomisk situasjon som følge av dette. Det norske landbruket er i dag helt avhengig av å hente arbeidskraft utenfor EU/EØS, og svært mange av disse kommer fra lavkostland hvor 6 300 kr utgjør et betydelig beløp.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Hovedregelen er at gebyret for søknader må betales når søknadsdokumentene er levert, og administrasjonskostnader er påløpt. Dersom førstelinjen i utlendingsforvaltningen, som består av utenriksstasjonene og politiet, har ekspedert saken over til Utlendingsdirektoratet (UDI), vil ikke gebyret normalt bli refundert selv om saken henlegges av UDI.
De som ønsker å få tilbakebetalt gebyret må derfor kontakte den ambassaden eller det tjenestestedet i politiet hvor søknaden ble levert, som håndterer spørsmål om refusjon av gebyr.
I forbindelse med pandemien hadde førstelinjen en mer fleksibel tilnærming til tilbakebetaling av gebyr enn normalt, men gikk tilbake til vanlig praksis på et tidspunkt der det ikke lenger var grunn til å anta at søkere ikke kjente til at innreise kunne bli vanskelig som følge av pandemien.
UD hadde fra sommeren 2020 en praksis om å refundere gebyr dersom UDI henla saken og årsaken var relatert til pandemien eller innreiserestriksjonene. Fra 7. juli 2021 endret utenriksstasjonene denne praksisen, og gikk tilbake til ordinær praksis. Ved anmodninger om refusjon etter den datoen, ble ikke gebyret tilbakebetalt dersom saken var oversendt UDI.
Politiet refunderte også i stor grad gebyret under pandemien. Praksisen kan ha variert noe ved det enkelte tjenestested.