Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til energiministeren

Dokument nr. 15:1203 (2023-2024)
Innlevert: 09.02.2024
Sendt: 12.02.2024
Besvart: 15.02.2024 av energiminister Terje Aasland

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Kan statsråden garantere at regjeringen vil si nei til en mulig fremtidig konsesjonssøknad og heller ikke på andre måter overkjøre kommunen som har sagt klart nei til vindkraftanlegg?

Begrunnelse

Et enstemmig kommunestyre i Indre Østfold kommune har sagt klart nei til Zephyr sine ønsker om områderegulering til vindkraftanlegg i sitt møte 6. februar.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Etter endringene i plan- og bygningsloven og energiloven i fjor sommer kan det ikke gis konsesjon til et vindkraftverk før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven. Planavklaring av vindkraftverk skal i utgangspunktet skje gjennom kommunal områderegulering. Dersom kommunen ikke vedtar områderegulering eller på annen måte planavklarer vindkraftprosjektet, skal det heller ikke gis konsesjon.
I prinsippet kan et vindkraftverk planavklares gjennom en statlig reguleringsplan, det vil si uten kommunens samtykke. Dette mener jeg i praksis er uaktuelt. Regjeringen vil jobbe med og ikke mot, kommunen i utviklingen av nye vindkraftprosjekter, og har lagt fram de ovennevnte endringene i lovverket nettopp for å styrke kommunens rolle i behandlingen.