Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2199 (2023-2024)
Innlevert: 04.06.2024
Sendt: 04.06.2024
Besvart: 06.06.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hvor mange km med vei og jernbane har staten bygget årlig de siste 15 årene fordelt pr. fylke?

Begrunnelse

Viser til mitt spørsmål Dokument nr. 15:2110 (2023-2024) der jeg var tydelig i begrunnelsen at jeg ønsket tallene fordelt pr fylke. Det lå ikke i statsrådens svar, så jeg ber om å få tilsvarende tabell, men fordelt pr fylke(dagens fylkesgrenser).

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård:

Svaret i pdf-format