Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Sykehus (21 - 24 av 24)

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden kan avklare hva det er som hindrer regjeringen i å benytte de avsatte midlene for å tilpasse landingsforholdene ved nye Stavanger universitetssykehus (SUS)
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil gripe inn og stanse situasjonen i Helse Møre og Romsdal, som skal kutte 200 årsverk som strakstiltak for å få råd til å byggje nytt sjukehus, med bakgrunn i at det ikkje er tvil om at kuttforslaga går ut over viktige pasienttilbod
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseminister Bent Høie

  Om kva regjeringa gjer for å sikre forsvarlege pasientreiser, og kvifor ikkje køyring i eigenregi er ei mogleg transportløysing for pasientane med dårlegast helse
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, med bakgrunn i at talet på korridorpasientar aldri har vore høgare i Helse Bergen