Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samfunnssikkerhet (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om regjeringen har vurdert sikkerhetsrisikoen innkjøp av droner fra det kinesiske selskapet DJI medfører for politiet, og om hvilke vurderinger som har blitt gjort
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren

  Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hva som er regjeringens plan for å få slipet Svinesundstersklene, med henvisning til at Solberg-regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i lys av Kystverkets gjennomgang
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon