Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Andersen, Asbjørn (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 10.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "På Sørlandet har det over lengre tid pågått spredning av propaganda- materiell til skoler og husstander med et klart rasistisk innhold. Dette tvilsomme materiellet oppfordrer også til vold. Hvilke muligheter har justisministeren og myndighetene til å stoppe denne ulovlige virksomheten?"
 • Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

  "Norsk industri har utviklet et kodesystem for betal-TV, som ifølge Statens Teleforvaltning, lokal-TV-konsesjonærer, kabel-TV-selskaper og for- brukerorganisasjoner best tilfredsstiller Stortingets og Regjeringens forutsetninger, jf Ot.prp. nr. 47 for 1986-87 og Ot.prp. nr. 53 for 1987-88. Hva kan samferdselsministeren gjøre for å unngå at langt dårligere kodesystemer overtar betal-TV-markedet, på bekostning av norske produkter og forbrukerinteresser?"
 • Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 11.01.1989 av samferdselsminister William Engseth

  "Gjerstad kommune har fremmet et forslag til ny lokalisering av stasjon på Sørlandsbanen for dekning av Østregionen i Aust-Agder. Forslaget er overraskende avvist av NSB, så vidt en vet uten noen form for utredning. Kan samferdselsministeren medvirke til at forslaget fra Gjerstad kommune får en grundig behandling?"
 • Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 11.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

  "Flere kommuner med dårlig økonomi har fått store problemer med statens etterberegning av tilskudd til folketrygden for 1987-88. Man ser seg ikke i stand til å dekke dette innenfor vedtatte budsjettrammer. Ser kommunalministeren noen mulighet til å hjelpe dissse kommunene f.eks. ved rentefri betalingsutsettelse?"
 • Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Den siste tiden er det meste av oppdrettslaks og -ørret slaktet ned i oppdrettsanleggene på Sørlandet pga. uvanlig store algeangrep. Vil fiskeriministeren ta initiativ slik at oppdretterne kan få økono- misk hjelp f.eks. gjennom erstatning fra Naturskadefondet?"