Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Aas, Per Almar (1 - 2 av 2)

 • Spørretimespørsmål fra Per Almar Aas (KrF) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 19.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Gjennom de siste tiår er det skjedd en rekke havarier av atomdrevne og atomvåpenbærende ubåter. Vil departementet drøfte mulighetene for å få etablert et inter- nasjonalt samarbeidssystem med tanke på å få hevet skipsvrak som kan inne- bære en framtidig fare for radioaktiv forurensning av havet?"
 • Spørretimespørsmål fra Per Almar Aas (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.11.1988 av samferdselsminister William Engseth

  "Ifølge en henvendelse til Samferdselsdepartementet den 6. oktober 1988 fra kommuneutvalget i Ofoten er der liten framdrift i arbeidet med en fly- plassplan for Evenes Lufthavn. Vil statsråden utvirke at det settes mer fart i dette arbeidet og eventuelt antyde når arbeidet antas å være sluttført?"