Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Mathisen, Trond (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.1996

  Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "Barn og unge skal føle seg trygge på skolen. Tryggheten er viktig for elevenes skolemotivasjon såvel som for deres trivsel. Her har lærerne et viktig ansvar. Det viser seg imidlertid at mange lærere i grunnskolen plager eller mobber sine elever. Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å hindre at elever blir utsatt for slik mobbing?"
 • Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.1996

  Besvart: 31.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

  "I St.prp. nr. 1 for 1992-93 fremgår det at grunnutdanningen for brannfolk i Sør-Norge og visse spesialkurs med videre, er tenkt gjennomført ved Tjeldsund og de regionale kurssentra i Borre og Haugesund. Hvilke muligheter ser statsråden for videre utbygging i Borre med tanke på å gjøre dette til et regional kurssenter, slik departementets egen strukturplan legger opp til?"
 • Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.1994

  Besvart: 20.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Hvordan stiller kirke-, utdannings- og forskningsministeren seg til at Forsøksgymnaset i Oslo kan ta inn gjesteelever fra andre fylker under Reform '94?"
 • Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.02.1994

  Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Lærere i de videregående skolene gjennomfører nå aksjoner i protest mot Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forståelse av et punkt i den nye arbeidstidsavtalen for lærere som ble inngått i februar 1993. Noen lærere trekker seg fra etterutdanningskurs i forbindelse med Reform '94, og noen trekker seg som sensorer til vårens eksamen. Vil statsråden si noe om dette kan få følger for gjennomføringen av Reform '94, og for gjennomføringen av vårens eksamener?"