Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (81 - 100 av 610)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av forsvarsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kvifor norske myndigheiter har avvist Russland sine førespurnader om å gjennomføre ein russisk-norsk minneseremoni om marinesoldatar som omkom under 2. verdskrig og hjelp til å få heva fire omkomne krigsheltar frå eit flyvrak i havet utanfor Berlevåg
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorfor Høyre aldri er villig til å betale for Forsvaret når partiet er i regjering, og om forsvarsministeren er fornøyd med å legge fram et budsjett som ligger langt under det nivået hun lovet mens hun satt på Stortinget
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om forsvarsministeren kan garantere at de 26 kamptolkene i Afghanistan er i sikkerhet der de er nå
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Besvart: 19.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvorvidt det ut fra et forsvars- og sikkerhetsperspektiv ikke spiller noen rolle hvem som eier Kongsberg Gruppen, eller om forsvarsministeren ikke var med på prosessen med å utarbeide eierskapsmeldingen
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2014

  Fremsatt av: Ingunn Gjerstad (SV)

  Besvart: 22.10.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om beslutningen om at rengjøring av Forsvarets bygg skal settes ut på anbud, om hvordan de ansatte og deres organisasjoner har blitt involvert og hvordan det vil virke inn på deres lønns- og pensjonsforhold
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2014

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Statsråden har nå utsatt tidspunktet for avvikling av Bodø som operasjonsbase for QRA med F-16, til ut flyets levetid. I svar på skriftlig spørsmål nr. 332 (2013-2014) 10. februar 2014 understreker statsråden behovet for kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø og dialog med involverte aktører. Hvilke konsekvenser får utsatt avvikling for overføring av flyplassen fra Forsvaret til Avinor?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2014

  Besvart: 28.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan statsråden vurderer status for gjennomføringen av den store og omfattende omstillingen i Luftforsvaret
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.2014

  Besvart: 21.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om korleis regjeringa vil sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til korvidt norske styrkar skal delta i ein konkret EU-operasjon
 • Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2014

  Besvart: 21.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om regjeringen vil følge opp når NATO skal legge sin nye strategi på toppmøtet i september om kvinner, fred og sikkerhet
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.03.2014

  Besvart: 07.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre Luftforsvarets styrkeproduksjon og operative evne, særlig knyttet til verksteder og økonomistyring i Luftforsvaret
 • Spørretimespørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.01.2014

  Besvart: 15.01.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvilke konkrete endringer statsråden ser for seg innenfor Luftforsvaret, og om dette vil kunne innebære endringer med hensyn til etableringen av Ørlandet som hovedkampflybase
 • Spørretimespørsmål fra Tom Staahle (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.05.2013

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I spørretimen 22. mai utfordret jeg arbeidsminister Anniken Huitfeldt på en Afghanistan-veterans kamp for erstatning, som nå har pågått i seks år. Dette står i grell kontrast til forsvarsministeren som har sagt «med ivaretakelse av veteraner, menes ikke minst at de som får problemer i etterkant får rett hjelp til riktig tid». Mener statsråden at denne og andre veteraner ivaretas med rett hjelp og til riktig tid når de må vente så lenge som denne soldaten har gjort?
 • Spørretimespørsmål fra Lars Myraune (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.05.2013

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Avinor og Forsvaret har over lengre tid vært i forhandlinger om overtakelse av eiendomsgrunn ved flyplassene Flesland og Værnes uten å ha kommet til enighet. Årsaken skal, etter det jeg har skjønt, være mangel på enighet om pris. Dette gjør det vanskelig for Avinor å planlegge forestående utbygginger av disse flyplassene. Hva vil statsråden foreta seg for å få løst denne konflikten?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2013

  Besvart: 24.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om mandat, samansetting og framdriftsplan for arbeidsgruppa som skal avklare spørsmåla om Det frivillige Skyttervesen si samfunnsrolle, og korleis statsråden vil sørgje for at dette blir ferdigstilt til 2014-budsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.04.2013

  Besvart: 24.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvordan statsråden ser på behovet for integrering i lokalsamfunnet i forbindelse med etableringen av Ørland flystasjon som kampflybase
 • Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2013

  Besvart: 06.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å sikre at regjeringens føringer om planlagt fartøystruktur i Sjøheimevernet blir gjennomført
 • Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2013

  Besvart: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt forsvarsministeren er fornøyd med måten Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har håndtert bistandsanmodninger fra politiet i kritiske situasjoner
 • Muntlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2013

  Besvart: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at mange soldater har vegret seg mot å svare på Afghanistan-undersøkelsen fordi de har vært redde for å bli identifisert, og hvordan dette kan ha påvirket resultatet i undersøkelsen
 • Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2013

  Besvart: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt regjeringen har flere strategier for å oppnå salg av Joint Strike Missile, eller om alt står og faller på kjøp av nye F-35 jagerfly
 • Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2013

  Besvart: 16.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at en person som har tjenestegjort i flere internasjonale oppdrag sitter igjen med en negativ opplevelse av Forsvaret som arbeidsgiver, og hvorvidt denne saken viser at Forsvaret har et vesentlig forbedringspotensial