Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 9 av 9)

 • Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan orientere om kor tid regjeringa kjem med framlegg til tiltak som sikra nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, men også sikra desse fjordane som anløpshamner for cruisebåtar etter 2026, her medrekna sikring av etablering av landstraum i Flåm
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan redegjøre for hvorfor man velger å avstå fra å regne eksisterende skog med i klimaregnskapet, og dernest begrunne hvorfor man ikke heller benytter klimamidler og ressurser til tiltak mot global plastforsøpling
 • Muntlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om klima- og miljøministeren kan fortelle hvilke konkrete nye tiltak og initiativ, kanskje særlig innenfor landbrukssektoren, som regjeringen har tenkt å ta de neste årene for at vi tar vår del av kuttet i metanutslippene
 • Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om hva grunnen er til at statsråden la frem et vesentlig svakere klimabudsjett i tilleggsproposisjonen enn det Solberg-regjeringen gjorde, og om statsråden mener at tilleggsproposisjonen består klimatesten
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden vil garantere at Norge vil slutte seg til hele EUs pakke for Fit for 55, med deres forsterkning, og vil statsråden jobbe for at EU forsterker sine mål, og at vi også slutter oss til dem
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om hva klima- og miljøministeren vil gjøre for å sikre flere tiltak som raskt kutter utslippene og gjør at vi faktisk forsterker klimapolitikken, neste år og årene etter det
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan avklare om det er slik å forstå at Enovas formål er endret, og at det nå er blitt slik at norske husholdninger via strømregningen er mer som en innkrevingsmodell fra private strømforbrukere, for hovedsakelig å støtte storskala industri og bedriftstiltak
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden ser det som aktuell politikk å gje nye løyve til dumping av gruveavfall i sjø (sjødeponi) i komande stortingsperiode
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare korleis auka drivstoffprisar, meir enn ei tredobling av CO2-avgifter, forbud mot bensin- og dieselbilar i enkeltsoner i byane, elektrifisering av sokkelen som medfører dyrare straum og nettleige til folk flest og næringslivet, og massiv bygging av vindmølleparkar mot folket sin vilje, slik som til dømes vindmøllene på Haramsøya i Møre og Romsdal, ikkje smertar folk flest og næringslivet sin kvardag