Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

Datert: 15.02.1991
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart: 20.02.1991 av næringsminister Ole Knapp

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "I forbindelse med EØS-forhandlingene har Norge gitt opp kravet om varige unntak for offshore-industrien når det gjelder offentlige innkjøp. Dette vil ramme verkstedindustrien spesielt hardt.

Hvordan vil Regjeringen sikre sysselsettingen på dette området?" (Tatt opp av representanten Kjellbjørg Lunde)


Les hele debatten