Spørretimespørsmål fra Håkon Arald Gulbrandsen (SV) til sosialministeren

Datert: 22.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Håkon Arald Gulbrandsen (SV)

Spørsmål

Håkon Arald Gulbrandsen (SV): "Bruken av klor som desinfiseringsmiddel for drikkevann er meget omstridt på verdensbasis. Det er dokumentert i utenlandske undersøkelser at bruken av klorholdig desinfiseringsmiddel gir en økning i risiko for å få kreft blant personer som har et livslangt konsum av klorert drikkevann.

Vil statsråden vurdere å fjerne bruken av klordesinfisering for drikkevann til fordel for andre mer helseforsvarlige desinfiserings-metoder?"


Les hele debatten