Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til handelsministeren

Datert: 04.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norske handelshindringer på import av klær fra lavprisland har ikke fungert og politikken har kostet landet milliarder av kroner. Det fastslår forsker Arne Melchior i en ny rapport som tar for seg handelspolitikken for testilvarer de siste femten år. Rapporten fra NUPI viser at den norske kvotepolitikken har vært en særdeles kostbar form for industristøtte.

Vil statsråden vurdre å endre kvotepolitikken på bakgrunn av rapporten fra NUPI?"


Les hele debatten