Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 27.01.1995
Besvart: 01.02.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Langbølgesendaren Oslo Kringkaster, Kløfta, vart nedlagt 2. januar 1995 etter ordre frå NRK. Denne avgjerda er av mange grunnar uforståeleg. Drifts- kostnadene var små, og seinast i fjor vart det investert 1,5 mill. kroner i mellom anna reserverør.

Kan statsråden få vurdert denne saka på ny, da mange lyarar har fått dårlegare mottakstilhøve?"


Les hele debatten