Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 10.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En rekke europeiske land innførte nye motorveiavgifter fra årsskiftet. Fordi transportselskapene i disse landene har fått kompensert disse avgiftene med reduksjoner i andre avgifter, medfører dette at den norske transportnæringens konkurranseevne svekkes.

Hva vil statsråden bidra med for å bedre næringens rammebetingelser?"


Les hele debatten