Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Bioenergi er en ressurs som passer særlig godt til store prosjekter. På den måten kan norsk næringsliv få vist sitt særpreg og sin kompetanse i utnyttelse av naturressursene.

Vil samferdselsministeren på denne bakgrunn medvirke til at bioenergi blir brukt på den nye hovedflyplassen på Gardermoen?"


Les hele debatten