Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Stortinget gjorde under budsjettbehandlingen for 1996 et enstemmig vedtak om et enhetlig ledelsesansvar på alle nivåer i norske sykehus.

Hvorfor følges ikke dette vedtaket opp ved statens eget regionsykehus, nemlig Rikshospitalet, og vil statsråden gripe inn og sørge for at så skjer?"


Les hele debatten