Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Om hvorfor Norge ikke følger UNHCRs anbefalinger og tilbakesender asylsøkere fra Sri Lanka etter avslag, selv om de ikke har gyldige reisedokumenter

Datert: 06.03.1998
Fremsatt av: Lisbet Rugtvedt (SV)
Besvart: 11.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): I en uttalelse fra mars 1997 uttaler UNHCR at asylsøkere fra Sri Lanka som har fått avslag på sin søknad, bare kan sendes tilbake dersom de besitter gyldige srilankiske reisedokumenter. Allikevel sender Norge ut personer til Sri Lanka som ikke har gyldige reisedokumenter.

Hvorfor følger ikke Justisdepartementet UNHCRs anbefalinger på dette punktet, og hvordan vurderer justisministeren situasjonen i området i dag?


Les hele debatten