Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til fiskeriministeren

Om å forsøke å legge ut deler av utrangerte boreplattformer som bølgebrytere utenfor havnen ved fiskebruket i Fjordgård i Troms

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i Troms Folkeblad 6. mars 1998 går Nergård-konsernet inn for å bygge ny kai og modernisere fiskebruket i Fjordgård. Fjordgård har ikke en tilfredsstillende havn, fordi bygging av steinmolo har blitt ansett som ugjennomførlig på grunn av altfor stort dyp. Det vil være mulig å redusere bølgene betraktelig gjennom å legge ut deler av utrangerte boreplattformer som bølgebrytere i sjøen utenfor havnen.

Vil fiskeriministeren ta initiativ til at dette kan forsøkes utenfor Fjordgård?


Les hele debatten