Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Guds Menighets privatskole på Ørsnes i Vågan, og å sikre barnas rettigheter etter FNs barnekonvensjon til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Etter at departementet har godkjent Guds Menighets søknad om støtte til privatskole på Ørsnes i Vågan, har Barneombudet uttalt seg skeptisk til skolen. FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag, dette vil bli hindret når barna ikke får kontakt med det øvrige miljøet.

Hvordan vil statsråden sikre barnas rettigheter og sørge for at det blir ført kontroll med virksomheten til menigheten?


Les hele debatten