Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å kreve at Viken Energinetts linjenett mellom Tøyen og Abildsø legges under bakken som forutsetning for å få konsesjon til å oppgradere dette fra 47 til 132 kV

Datert: 07.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Viken Energinett AS ønsker å oppgradere linjenettet mellom Tøyen og Abildsø fra 47 kWh til 132 kWh. Dette berører 6 000 mennesker. Protestene har vært sterke på grunn av miljømessige konsekvenser og frykt for prisfall på boliger. Et enstemmig bydelsutvalg har sagt nei til oppgradering. En miljømessig gunstig løsning vil være å legge nettet under bakken.

Vil statsråden bidra til at det blir satt krav om dette som forutsetning for eventuell innvilgelse av konsesjon?


Les hele debatten