Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om at privatimport av amerikanske personbiler i realiteten er forbudt, og om å akseptere amerikanske godkjenninger som likeverdige

Datert: 30.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Aftenposten 30. januar 2001 vises det til at privatimport av amerikanske personbiler i realiteten er forbudt. Det vises til at bl.a. e-merking av lys er til hinder for slik import. Tidligere ble godkjenning av amerikanske biler fra den tyske bil- og sikkerhetstestorganisasjonen, TÜV, også godkjent i Norge. Dette er ikke tilfellet lenger. Både svenske og tyske myndigheter aksepterer amerikanske godkjenninger som likeverdige.

Vil statsråden ta initiativ til at dette også innføres som ordning i Norge?


Les hele debatten