Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 24.01.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Bare en liten del av de pasienter som ved bruk av motgift reddes fra overdosedødsfall av ambulansetjenesten i de større byene, blir fulgt opp med akuttinnleggelser i somatisk eller psykiatrisk sykehus, noe som burde vært rutine.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre den medisinske oppfølgingen av pasienter som akuttreddes fra overdosedødsfall?


Les hele debatten