Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Om hva den nye sosialpolitikken skal gå ut på, og hvordan den skal gi seg utslag i praktisk politikk

Datert: 30.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten