Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om de alvorlige konsekvensene for private grunneiere av å etablere nye nasjonalparker og øke statlig verneinnsats kraftig

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten