Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om stigende boligpriser pga. fallende boligbygging, og hvordan Regjeringen passivt kan se på at Husbanken går tom i august

Datert: 05.06.2002
Besvart: 05.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten