Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om deltidsstillinger i helse- og sosialsektoren, med eksempel fra en større kommune der de fleste utlysninger gjelder 10-40 pst. stillinger

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I en større kommune er jeg blitt gjort oppmerksom på utlysning av stillinger i helse- og sosialsektoren der de fleste stillinger er utlyst som 10, 20, 30 og 40 pst. stillinger. Til et bokollektiv søkes 6 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, alle i 10,33 pst. stilling. Vi vet dessuten at mange omsorgsarbeidere ønsker seg 100 pst. stillinger.

Hva kan statsråden gjøre med denne ekstreme deltidsproblematikken i omsorgssektoren?


Les hele debatten