Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om riktigheten av statlig støtte til Guds Menighet gjennom overføringer til privatskoler i Flakstad og Vågan, i lys av overgrep mot personer utstøtt fra menigheten

Datert: 29.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Guds Menighet har i dag en privatskole på Vikten i Flakstad. De har søkt om støtte til enda en skole på Ørsnes i Vågan. Avisen Nordlands Framtid har avslørt at menigheten nekter personer som er utstøtt å følge slektningene sine til graven. Flere personer har også stått fram og fortalt om overgrep.

Mener statsråden at det er riktig med statlig støtte til Guds Menighet, gjennom overføringer til skolen, og vil slike forhold som her er avslørt bli tatt med i vurderingen av den nye søknaden?


Les hele debatten