Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre høyskoletilbudet i Kristiansund, på bakgrunn av at de statlige midlene til desentralisert høyskoleutdanning i bl.a. Møre og Romsdal er fjernet

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Stortingsflertallet fjernet i forbindelse med budsjettet for 2005 de særskilte statlige midlene til desentralisert høyskoleutdanning ved bl.a. høyskolene i Møre og Romsdal. Det går snart mot opptak av studenter for neste studieår, og det desentraliserte høyskoletilbudet i Kristiansund står i den ytterste fare.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre høyskoletilbudet i Kristiansund?


Les hele debatten