Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å endre systemet med at folk bosatt på Svalbard er listeført hos fastlege på fastlandet, slik at folk kan velge en lokal lege som fastlege, og at tilskuddet følger med

Datert: 04.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Svalbards befolkning har forståelig nok ønske og behov for en forutsigbar lokal legetjeneste av høy kvalitet. Avstanden til fastlandet tilsier at flest mulig helsetjenester utføres i Longyearbyen. I dag er folk bosatt på Svalbard listeført hos en fastlege på fastlandet, og som mottar tilskudd for en pasient som trolig aldri vil oppsøke denne legen av rent praktiske årsaker.

Ser statsråden mulighet for å endre systemet slik at folk som bor på Svalbard kan velge en lokal lege som fastlege, og at tilskuddet følger med?


Les hele debatten