Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å balansere hensynet til norske leverandører i byggesektoren og ønsket om redusert energibruk i nye bygg, da det er reist tvil om leverandørene klarer å følge forslag til nye tekniske forskrifter

Datert: 04.01.2007
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 10.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen har sendt ut forslag til nye tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK). Denne har som formål å redusere energibruken i bygg. I høringsrunden er det reist berettiget tvil om leverandørene i byggsektoren klarer å levere produkter som følger forskriften. Dette gjelder blant andre vindus-produsentene.

Hva vil konsekvensene av høringsforslaget være for norske trevareprodusenter, og hvordan vil statsråden balansere hensynet til norske leverandører og ønsket om redusert energibruk i nye bygg?


Les hele debatten