Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om informasjonsdeling mellom de tilstedeværende land som har etablert forskningsstasjoner i Ny-Ålesund

Datert: 03.04.2008
Fremsatt av: Inge Lønning (H)
Besvart: 09.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): En rekke land har etablert forskningsstasjoner i Ny-Ålesund. Dette er meget positivt.

Er Regjeringen tilfreds med graden av informasjonsdeling mellom de tilstedeværende land om forskningen som utføres og resultater som oppnås?


Les hele debatten