Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi Telemark fylkeskommune rettmessig ekstratilskudd for å ha oppfylt omfangsforskriften på 375 pst. for elevplasser i videregående skole

Datert: 09.01.1997
Besvart: 15.01.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet delte nylig ut ekstratilskudd på ca. 1,5 mill. kroner til de fylkeskommunene som oppfyller omfangsforskriften på 375 % for elevplasser i videregående skole. Telemark fylkeskommune fikk ikke dette tilskuddet selv om fylkeskommunen hadde en dekningsprosent pr. 1. oktober på 376.

Vil statsråden medvirke til at Telemark fylkeskommune får sin rettsmessige andel av dette tilskuddet?"


Les hele debatten