Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorvidt den nye varslerparagrafen har ivaretatt varsleren, og hvor mange saker som er behandlet i rettsapparatet etter at den nye paragrafen ble tatt inn i lovverket

Datert: 28.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fra 1. januar 2007 ble den nye varslerparagrafen tatt inn i lovverket og som skulle ivareta varsleren. Den nye paragrafen har nå fungert i drøye 2 år.

Er statsråden tilfreds med resultatene, vet statsråden om loven har ivaretatt varsleren, og kan statsråden også redegjøre for hvor mange saker som er behandlet i rettsapparatet?


Les hele debatten