Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten

Datert: 10.12.2009
Fremsatt av: Frank Bakke-Jensen (H)
Besvart: 16.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ifølge St.meld. nr. 32 for 2006-2007 stod fiskeflåten i 2005 for 2,5 pst. av de samlede utslipp, totalt 1,3 millioner tonn CO2.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten?


Les hele debatten